Klosteraften/retræte

Ca. en gang om måneden er der klosteraften i kirken, og et par gange om året afholdes weekendretræter. En del af retræterne har hidtil været afholdt dels i et hus i en svensk skov dels på et kloster i Maribo. Indholdet er bibellæsning, sang og stille bøn.

Klosteraftenerne og retræterne er et break midt i hverdagsræset. Tanken bag er at give rum for at henvende sig til gud i stilhed - uden ord og lade nærheden med Gud fylde sig.

Henvendelse til Per Bohlbro .