Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Noget, du ikke er stolt af?

Vi har alle områder i vores liv, som vi ikke er stolte af, og hver især har vi vores ting at kæmpe med. I Grønnevang Kirke tilbyder vi en gruppe for dig, der gerne vil arbejde med de problematikker, som livet byder på. Det kan for eksempel være lavt selvværd, vrede, frygt, ensomhed, kontrol, uansvarlighed, præstationsangst, nedtrykthed, jalousi, skyld og skam, frygt for at fejle – men det kan også være nogle helt andre ting, du kæmper med. Uanset hvad det er, er Trinkurser et godt redskab. Det er ikke et terapeutisk forløb, men hjælp til selvhjælp.
På Trinkurset er der mulighed for, at du i et trygt miljø kan dele liv med andre. Du vil desuden lære nye måder at tænke på, så du skridt for skridt kan overvinde det, du kæmper med og du vil få opbakning fra et støttende netværk.


Intro til kurset

Velkommen til åben introduktion, hvor du kan vælge mellem søndag d. 6. januar kl. 12-13 og søndag d. 3. januar kl. 12-13. Her kan du få mere at vide om hvordan vi arbejder med os selv og kommer videre i livet.
Der bliver mulighed for at høre nærmere om forløbet, møde gruppelederne, købe bøger og stille spørgsmål.

De 12 trin

De 12 trin er rygraden i "Anonyme Alkoholikeres" velkendte og effektive program. Det er oprindelig inspireret af bibelske principper via grundlæggernes møde med den kristne Oxfordbevægelse.

I Oxfordbevægelsen havde man fire hjørnesten, som tillige blev de afgørende principper i de 12 trin. Det var "overgivelse" til Guds tilgivelse og hjælp, "bekendelse" af synd overfor Gud og et andet menneske, "gøre godt" hvor man havde skadet andre gennem sin destruktive adfærd og "vidne" om den forvandling der var sket. Programmet har vist sig at være et effektivt redskab til at bearbejde destruktive adfærdsmønstre, så som f.eks. vrede, lavt selvværd, dysfunktionelle familiemønstre, bitterhed, misundelse med mere.

I de senere år har mange kirker over store dele af verden taget programmet til sig og bruger det som et redskab til at arbejde med sig selv og tilegne sig en fornyet livsstil.

Tid, sted m.m.

Info og tilmelding