Lejre

Engang imellem har vi mulighed for at være sammen i flere dage. Det kan ske på menighedslejren for hele menigheden, eller for unge, der deltager i Assist,  på konfirmandlejren, eller på en af de små retræter.