Menighedslejr 2018

Tag på weekendlejr 23. – 25. marts, hvor alle er velkomne til at være med i fællesskabet på Luthersk Missions Højskole i Hillerød. Vi skal bl.a. ud fra temaet "Hvad giver mening i dit liv?" høre psykolog og familie terapeut Annette Due Madsen og provst Jørgen Christensen.

Se hele programmet her

Tilmeldingsblanket

 

Menighedslejr

Hver andet år tager hele menigheden på weekendlejr, hvor vi har tid til både at fordybe os i temaer fra Bibelen og til at lære andre fra menigheden bedre at kende. Her får både børn, unge og voksne mulighed for at skabe sig et netværk i vores kirke. Vi hygger os med kaffe, gåtur, sport, ryste-sammen, opvask(!) OG vi er fælles om at synge lovsange og til at lære Bibelens tekster bedre at kende. En del af tiden har børnene deres eget program.