På tværs

Nogle aktiviteter laver vi i fællesskab med andre organisationer eller kirker, f.eks. KirkeCare, Evangelisk Alliances bedemøder og Østfestivalen.