Har du glemt dit kodeord?

Indtast venligst dit brugernavn eller emailadresse. Instruktioner i nulstilling af kodeord vil blive emailet til dig med det samme.
Nulstil kodeord

Tilbage til loginformular 

Opfølgning på Trivselsdagen

Siden november 2016 har Trivselsudvalget sammen med menighedens frivillige arbejdet med at følge op på de forslag, som kom frem både på trivselsdagen 3 september 2016 og i workshops på menighedslejren november 2016.

Det har betydet, at der er sat følgende initiativet i gang:

Fællesskabet generelt

Der har været forsøgt afholdt kirketorv, desværre med få deltagere.

Fællestur til Sverige i april 2017.

Ny i kirken

I efteråret 2017 blev gennemført Alfaundervisning med en del nytilkomne. Alfaundervisningen efterfulgtes af en Betagruppe og en bibelundervisningsgruppe, som stadig er i gang.

Der har generelt været fokuseret på udfordringen med at nå nye i kirken.

Velkommere har fået skilte, så nye kan se, hvem de kan kontakte.

Børn og unge

Menigheden satte særlig fokus på behovet for forskellige indsatser overfor børn og unge.

Som noget nyt er afholdt juniorfester og teenfester med stor succes.

Efter gudstjenesterne er der indført leg, konkurrencer og frokost for børn og unge. Desuden er åbnet en subbuteoklub i kirken med trænere udefra.

Flygtninge/ikke dansktalende

For at indsluse ”ikke danskere” bedre i et fællesskab, blev der i september 2017 afholdt en aften for danske værtsfamilier og ”ikke danskere” med fællesspisning. Her blev ”ikke danskerne”/indvandrerne sat i kontakt med værtsfamilierne med henblik på at mødes i fremtiden

Lydproblemerne ifm. med tolkning under gudstjenesterne er stærkt formindsket.

Undervisning

Alfakurserne dækkede en del af behovet for grundlæggende indføring i kristendommen.

Flere i menigheden ønskede, at noget af bibelundervisningen blev holdt om lørdagen. Derfor har der været nogle lørdage med bibelundervisning, og flere er planlagt i fremtiden.  

Gudstjenesten

Der er planer – ret fremskredne – om at investere i et nyt lydanlæg for at afhjælpe problemerne.

For at afkorte gudstjenesterne er de fleste kalenderinformationer taget ud af meddelelserne. I stedet gives informationerne på slides på skærmene, i den elektroniske kalender og i den trykte kalender.

Forbederne bliver præsenteret stående, så det er muligt at identificere dem, og kirkekaffevognen stilles i gangen, så nye kan få øje på den.

Kommunikation

Med den nye hjemmeside, den elektroniske og skriftlige kalender og det nye kirkemagasin skulle kommunikationen være mere overskuelig.