Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kontaktfamilier

Du kan gøre en forskel, når du byder nydanskere velkommen til Danmark!

Du kan f.eks.
- frokost efter gudstjenesten
- invitere på kaffe
- læse breve fra f.eks. kommunen
- samtale
- være med til at løse enkle opgaver i forbindelse med deres integration.

I Grønnevang Kirke prøver vi at styrke samvær og fællesskab ved at bygge bro og skabe relationer mellem "nydanskere", flygtninge og ”gammeldanskere”. Vi vil gerne have et sted, hvor man føler sig velkommen og bliver en del af det kristne fællesskab i og ud fra kirken. En af vejene til dette er kontaktfamilier / værtsfamilier.

Hvad er en kontaktfamilie?

Det kan være et ægtepar, en børnefamilie, en enlig eller 2-3 personer, der går sammen om at tilbyde hjælp eller blot ”et frikvarter” fra opholdet i lejren eller hverdagen.

En gruppe af ikke-dansk herkomst er kommet til kirken for at møde, opleve og være en del af vores kristne fællesskab. De fleste deltagere kommer fra Syrien, Afghanistan, Iran og Irak. Flere opholder sig i udrejsecenter Sjælsmark, men der er også herboende med ophold i og omkring Hillerød.

Fælles for mange af vores venner, uanset om de er i Danmark på et kortere eller længere ophold, er et ønske om kontakt til "gammeldanskere".

Contact family

You can make a difference in welcoming immigrants to Denmark!

You can e.g.
- invite them for lunch after the service
- invite them for coffee
- help them read letters in danish
- conversations
- help with simple tasks that can be challenging when you are new I DK

In Grønnevang Church we try to strengthen the fellowship by building a relation between immigrants and Danes. We would like to have a place, where everyone feels welcome and become a part of the Christian fellowship, within and outgoing from the church. One of the ways to achive this is through contact families / host families.

What is a contact family?

It can be a couple, a family with children, a single or 2-3 persons, who come together and offer help or "a break" from the stay in the camp or in their every day.

A group of non-danish heritage have come to the church to expirience and be a part of our christian fellowship. Most of the participants come from Syria, Afghanistan, Iran and Iraq. Many live in Sjælsmark, waiting for deportation, and some have obtained citizenship, and are living in and around Hillerød.

It's common for many of our friends, whether they are in Denmark on a short og long stay, that they want contact with native danes.