Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Omid o Shadi

Omid o Shadi betyder Håb og Glæde på farsi. Farsi tales i Iran og Afghanistan.

Omid o Shadi er flygtninge-og indvandrerfællesskabet i Grønnevang Kirke for især farsi-talende og enkelte arabisk-og engelsk talende. Det er undervisning i kristne temaer, gruppesamtaler og hygge. Der netværkes på tværs af nationaliteter og bopæle, da en del kommer fra andre lande og har bopæl andre steder på Sjælland. Et fællesskab med en blanding af danskere og udlændinge.

Om fredagen mødes vi kl. 9 og slutter kl. 12 – cirka.

Hvis du kommer fra enten Sjælsmark eller Sandholm lejren, så sørger vi for fælles transport  både til og fra kirken.

Det samme gør vi om søndagen til gudstjenesterne.

Mød op ved porten om fredagen kl. 8.30 og om søndagen kl. 9.20, så kommer vi og henter jer.

Det er alle frivillige, der kommer og henter - fordi vi ønsker du skal komme.

Vi har også dåbsundervisning. Vi har et til to hold om året af et halvt års varighed. Sådan her underviser vi: Program.

Hvis du vil have mere information:

Facebook:  Omid o Shadi - Grønnevang kirke – Hillerød

eller skriv en mail til Claus (indvandrerpræst): cboe@km.dk

Gudstjeneste på farsi

Vi ønsker, at man som indvandrer eller flygtning selv kan være med til at skabe et miljø, hvor man kan omsætte sin tro til virkelighed. Både i hverdagen og i forkyndelsen, fordi vi ved, hvor vigtigt det er at høre evangeliet på sit eget sprog og ud fra sin egen kultur.

Det gør vi bl.a. i farsi gudstjenesten. Bønner, læsninger, trosbekendelsen, sange og ikke mindst prædiken afholdes på farsi og er skrevet og sagt af gudstjeneste-teamet i Omid o Shadi. Det vil sige, at temaet hver gang er valgt og ikke mindst skrevet af de frivillige iranere/afghanere selv, som er i teamet.

Gudstjenesten bliver oversat til dansk, og der er nadver og forbøn hver gang.

Vi åbner dørene kl. 9, hvor der er mulighed for at mødes med ligesindede over morgenmad og en kop the/kaffe. Selve gudstjenesten er fra kl. 10 til ca. 11. Der er gudstjeneste på farsi en gang om måneden.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sogne-og indvandrerpræst Claus Benny Øland-Christensen.

In english:

Omid o Shadi means Hope and joy in farsi. Farsi is spoken in Iran and Afghanistan.

Omid o Shadi is a refugee-and forreigner community in Grønnevang Church for especially farsi-speaking and some arabic and english speaking. We teach in christian themes, have group talks, prayertime and we are having a cosy time together. There is networking despite different nationalities and homeplaces in Sjælland. It is a community of danes and foreigners.

In fridays we meet at 9 in the morning and end around 12. If you are staying in either Sjælsmark or Sandholm camp, we provide transportation to our friday meetings. We also do this sundays to our church services.

There is pick up at the gates fridays at 8.30 and sundays at 9.20. Just be there. The drivers are volunteers - because we would like you to come. So please feel invited and welcomed.

We also have baptism class. We are running one to two classes every year. It takes half a year. We teach according to this program. Click here, program.

If You need more information – see here:

Facebook:  Omid o Shadi - Grønnevang kirke – Hillerød

Or write to Claus, priest for foreigners on email

cboe@km.dk