Fødsel

Et barns fødsel skal registreres senest 14 dage efter fødslen. Ved fødsel på hospital sørger jordemoderen for personnummer og registrering. Ved hjemmefødsel kontaktes først kirkekontoret i moderens bopælssogn for at få et personnummer til barnet. Dvs. at hvis barnets mor bor i Grønnevang Sogn, så skal man henvende sig til kordegnen på Det Fælles Kirkekontor. Derefter kan fødslen registreres.

Er du i tvivl om, hvilket sogn du tilhører, kan du få det oplyst ved at indtaste din adresse og postnummer på sogn.dk – eller ved at kontakte Det Fælles Kirkekontor.