Navneændring

Ønsker man navneændring, skal man henvende sig på Det Fælles Kirkekontor.