Navngivning

Barnet skal navngives senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske enten i forbindelse med dåb eller ved anmeldelse på Det Fælles Kirkekontor. Anmeldelsen kan også ske digitalt på personregistrering.dk